Dịch vụ Connect

Dịch vụ Hong Leong Connect Online Banking

Chúng tôi hân hạnh cung cấp cho Quý khách các dịch vụ ngân hàng chỉ trong vài cú nhấp chuột!

Dịch vụ ngân hàng nay đã đơn giản hơn với Dịch vụ Hong Leong Connect Online Banking!

Đăng ký

Quý khách có thể thực hiện những gì với Dịch vụ Hong Leong Connect Online Banking?

Kiểm tra số dư tài khoản

Kiểm tra số dư tài khoản và lịch sử giao dịch để có cái nhìn tổng quan nhanh chóng trên các tài khoản của Quý khách.

Số dư tài khoản và lịch sử giao dịch thể hiện cho:

- Tài khoản Tiết kiệm / Tài khoản Vãng lai

- Tiền gửi có kỳ hạn

- Tài khoản Vay

Tiền gửi có kỳ hạn trực tuyến

- Đặt Tiền gửi có kỳ hạn trực tuyến với mức lãi suất ưu đãi

- Rút Tiền gửi có kỳ hạn trực tuyến


Chuyển tiền

- Chuyển khoản nội bộ tại HLBVN

- Chuyển khoản cho tài khoản khác tại HLBVN

- Đến ngân hàng khác tại Việt Nam (Chuyển khoản thường và “Chuyển khoản nhanh”)

Chuyển tiền định kỳ

Cài đặt thanh toán tự động trong tương lai hoặc các thanh toán định kỳ.


Dịch vụ khác

- Hộp thư

- Thiết lập các tài khoản nội bộ

- Thay đổi hạn mức giao dịch trực tuyến

- Cập nhật thông tin liên lạc

- Thay đổi loại tiền tệ mặc định

- Thay đổi Mật khẩu

- Thay đổi ngôn ngữ