Tên đăng nhập
Mật khẩu
Cài đặt lại HLB Connect
  • Quên Tên đăng nhập
  • Quên Mật khẩu
  • Đổi Tên đăng nhập & Mật khẩu
  • Kích hoạt lại Tài khoản HLB Connect
  • Quên Tên đăng nhập
  • Quên Mật khẩu
  • Đổi Tên đăng nhập & Mật khẩu
  • Kích hoạt lại Tài khoản HLB Connect

Thông tin quan trọng

Hướng dẫn sử dụng Ngân hàng Trực tuyến một cách an toàn

LUÔN CẢNH GIÁC – trong việc lưu giữ thông tin cá nhân và tài chính của Quý khách một cách an toàn cũng như cập nhật các cảnh báo bảo mật internet mới nhất.

KHÔNG BAO GIỜ TIẾT LỘ
- các thông tin cá nhân của Quý khách như Tên đăng nhập, Mật khẩu, Mã xác nhận giao dịch (TAC), số Tài khoản ngân hàng, số Thẻ và Mã PIN thông qua email hoặc các cửa sổ bật lên.

QUẢN LÝ MẬT KHẨU MỘT CÁCH THÔNG MINH – tránh việc chọn các Mật khẩu dễ đoán. Tạo Mật khẩu gồm chữ và số, chọn Mật khẩu khó đoán. Không ghi mật khẩu ra giấy và thay đổi mật khẩu thường xuyên.

Chi tiết tại mục Hướng dẫn bảo mật
Lưu ý

Hệ thống đang chuẩn bị chuyển đến một trang web không thuộc quản lý của Ngân hàng Hong Leong Việt Nam, vì vậy Chính sách bảo mật của chúng tôi sẽ không còn hiệu lực. Quý khách có muốn tiếp tục?