• Bước 1
  Chế độ đăng ký
 • Bước 2
  Nhập thông tin
 • Bước 3
  Xác nhận Mã TAC
 • Bước 4
  Tạo Thông tin bảo mật
 • Bước 5
  Xác nhận

Chào mừng Quý khách sử dụng dịch vụ Hong Leong Bank Connect

Vui lòng chọn chế độ đăng ký phù hợp

Sử dụng Tài khoản (Vãng lai/Tiết kiệm/Tiền gửi/Vay)
Để đăng ký Hong Leong Bank Connect bằng tài khoản, Quý khách cần các thông tin sau :
 1. Số tài khoản
 2. Mã kích hoạt
 3. Mã TAC
NOTE

Mã TAC là gì?
TAC (Transaction Authorisation Code) là mã xác nhận giao dịch. Đó là một mã duy nhất có 6 số cần phải được nhập để:

 • Đăng ký và Cài đặt lại HLB Connect
 • Thiết lập các cài đặt trực tuyến cho tài khoản
 • Thực hiện các giao dịch trực tuyến cụ thể

Làm thế nào để nhận được Mã TAC?
Quý khách cần đăng ký/cập nhật số điện thoại di động hiện đang sử dụng của Quý khách với Ngân hàng Hong Leong Bank Việt Nam để có thể nhận Mã TAC được gửi qua tin nhắn SMS đến số điện thoại di động đó. Việc đăng ký/cập nhật số điện thoại có thể được thực hiện tại bất kỳ Chi nhánh/Phòng giao dịch nào của Ngân hàng.

Để được hỗ trợ và giải đáp các thắc mắc khác, vui lòng liên hệ Trung tâm Dịch vụ Khách hàng Hong Leong theo số 1900 633 068.