SML Interbank Transfer

IBT via Account
Bank ID Name of bank (VN) Name of bank (EN)
970423 Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPB) Tien Phong Joint-stock Commercial Bank (TPB)
970437 Ngân hàng TMCP Phát triển TPHCM (HDB) HCMC Housing Development Joint-stock Commercial Bank (HDB)
970408 Ngân hàng TMCP Dầu Khí Toàn Cầu (GPB) Global Petrol Joint-stock Commercial Bank (GPB)
970414 Ngân hàng TMCP Đại Dương (OJB) Ocean Joint-stock Commercial Bank (OJB)
970401 Ngân hàng TMCP Phát triển nhà đồng bằng sông Cửu Long (MHB) Mekong Housing Development Joint-stock Commercial Bank (MHB)
970438 Ngân hàng TMCP Bảo Việt (BVB) Bao Viet Joint-stock Commercial Bank (BVB)
970422 Ngân hàng TMCP Quân Đội (MB) Military Joint-stock Commercial Bank (MB)
970432 Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPB) Vietnam Prosperity Joint-stock Commercial Bank (VPB)
970439 Ngân hàng Liên Doanh VID Public (VID) VID Public Bank (VID)
970431 Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam (EIB) Vietnam Export Import Joint-stock Commercial Bank (EIB)
970415 Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam(CTG) Vietnam Joint Stock Commercial Bank For Industry and Trade (CTG)
970448 Ngân hàng TMCP Phương Đông(OCB)/td> Eastern Commercial Joint-stock Bank (OCB)
970440 Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SEAB) Southeast Asia Joint-stock Commercial Bank (SEAB)
970429 Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) Saigon Commercial Joint-stock Commercial Bank (SCB)

IBT via Card
Bank ID Name of bank (VN) Name of bank (EN)
686868
970436
526418
428310
621295
377160
469173
Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam (VCB) Joint-stock Commercial Bank for Foreign Trade of Vietnam (VCB)
970416 Ngân hàng TMCP Á Châu ACB) Asia Joint-stock Commercial Bank (ACB)
970403
422151
429418
436361
436438
436445
462881
464932
467964
469654
472074
472075
486265
512341
526830
620009
621055
625002
Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (STB) Sai Gon Thuong Tin Joint-stock Commercial Bank (STB)
452999
970431
707070
Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam (EIB) Vietnam Export Import Joint-stock Commercial Bank (EIB)
970423 Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPB) Tien Phong Joint-stock Commercial Bank (TPB)
970443 Ngân hàng TMCP Sài Gòn Hà Nội (SHB) Saigon – Hanoi Joint-stock Commercial Bank (SHB)
970437 Ngân hàng TMCP Phát triển TPHCM (HDB) HCMC Housing Development Joint-stock Commercial Bank (HDB)
970422
548566
484803
484804
472674
Ngân hàng TMCP Quân Đội (MB) Military Joint-stock Commercial Bank (MB)
970408 Ngân hàng TMCP Dầu Khí Toàn Cầu (GPB) Global Petrol Joint-stock Commercial Bank (GPB)
970432
981957
520395
520399
521377
524394
528626
Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPB) Vietnam Prosperity Joint-stock Commercial Bank (VPB)
180906
970441
Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam (VIB) Vietnam International Joint-stock Commercial Bank (VIB)
970414 Ngân hàng TMCP Đại Dương (OJB) Ocean Joint-stock Commercial Bank (OJB)
889988
970407
Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (TCB) Vietnam Technological and Joint-stock Commercial Bank (TCB)
970448 Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB) Eastern Joint-stock Commercial Bank (OCB)
970419 Ngân hàng TMCP Quốc Dân (NCB) National Citizen Joint-stock Commercial Bank (NCB)
970449 Ngân hàng TMCP Bưu Điện Liên Việt (LPB) Lien Viet Post Joint Stock Commercial Bank (LPB)
970415
620160
620162
620163
620164
620165
620166
620168
620169
Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (CTG) Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Industry and Trade (CTG)
970425 Ngân hàng TMCP An Bình (ABB) An Binh Joint-stock Commercial Bank (ABB)
970409 Ngân hàng TMCP Bắc Á (BAB) North Asia Joint-stock Commercial Bank (BAB)
970401 Ngân hàng TMCP Phát triển nhà đồng bằng sông Cửu Long (MHB) Mekong Housing Development Joint-stock Commercial Bank (MHB)
970438 Ngân hàng TMCP Bảo Việt (BVB) Bao Viet Joint-stock Commercial Bank (BVB)
970424
469672
469673
469674
Ngân hàng TNHH MTV Shinhan Việt Nam (SHBVN) Shinhan Bank Vietnam Limited (SHBVN)
970439 Ngân hàng Liên Doanh VID Public (VID) VID Public Bank (VID)
970440
540392
537158
437420
437421
436545
436546
476636
Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SEAB) Southeast Asia Joint-stock Commercial Bank (SEAB)
970429 Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) Saigon Commercial Joint-stock Commercial Bank (SCB)